Close

Mass Media

Representatives of Mass Media
Sl.No. Name Representative of the Press & Media Contact No. E-mail
1 DD & AIR Atulya Kumar Pujari 9437218893 ankitaprinters.deogarh@gmail[dot]com
2 Dharitri Sasanka Sekhar Jhankar 9437121562 shashankashekhar.jhankar@gmail[dot]com
3 Dunia Khabar Alok Kumar Prasad 8908924959 alokprasad23@gmail[dot]com
4 Kalinga TV Saroj Kumar Pradhan 9437538434 sarojpradhan69@gmail[dot]com
5 Kanak TV Satya Narayan Mishra 9437149348 satyanarayanmishra501@gmail[dot]com
6 Matrubhasa Mitrabhanu Mohapatra 9439375926  
7 MBC TV Manas Ranjan Dwivedy 9439207512 deogarhmbctv@gmail[dot]com
8 Navabharat Bijaya Kumar Modi 9437083851 modibijay2016@gmail[dot]com
9 Naxatra News TV Pratap Kishore Naik 9437535311 pratapkishoren@gmail[dot]com
10 News 18 Saroj Kumar Satpathy 9437736100 sarojsatpathy25@gmail[dot]com
11 News 7 Pranab Kishore Guru 9437209594 pranabguru@gmail[dot]com
12 News World Odisha Sushil Kumar Dash 8895416943 sushilkhabara43@gmail[dot]com
13 Nitidina Brijesh Ranjan Sahoo 9438641590 Sbrijeshranjan@gmail[dot]com
14 Nyayabati Tikeswar Guru 9437347904 tikeswarguru@gmail[dot]com
15 Odisha Bhaskar Deepak Kumar Nanda 9437456009 deepaknanda045@gmail[dot]com
16 OTV Siddhartha Guru 9439535068 siddharthguru1975@gmail[dot]com
17 Pragatibadi/Indian Express Ashok Kumar Nanda 9437456265 nanda.ashokkumar4@gmail[dot]com
18 Prajatantra  Tarun Kumar Sahoo 9437220341 tarunsahoo74@gmail[dot]com
19 Prameya Pruthwiraj Pattnaik 9437158260 pruthvirajpattnaik@gmail[dot]com
20 Samaj Sidhartha Guru 9439535068 siddharthguru1975@gmail[dot]com
21 Samaya Pranab Kishore Guru 9437209594 pranabguru@gmail[dot]com
22 Sambad Sakti Sourabh Nanda 9438383656 shaktisouravn@gmail[dot]com
23 The Sahasa Prasanta Bhukta 9937943532 prasantabhukta1970.bulu@gmail[dot]com
24 Zee Kalinga Pradipta Kishore Guru 9438015984 pradiptaguru@gmail[dot]com