ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଶାସନିକ ସେଟଅପ୍

ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବିଷୟ   ସଂଖ୍ୟା/ଆୟତନ  ବିଷୟ ସଂଖ୍ୟା
ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  ୨୪୯୦ ବର୍ଗ କି. ମି.   ଉପଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା  ୧
ଜଙ୍ଗଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଆୟତନ ୧୫୬୦ ବର୍ଗ କି. ମି.   ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା
ବ୍ଲକ୍ ସଂଖ୍ୟା  ରାଜସ୍ୱ ନିରିକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳ ସଂଖ୍ୟା  ୨୦
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାଯତ ସଂଖ୍ୟା  ୭୦  ଜନଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା   ୧୬୪
ମ୍ଯୁନିସିପାଲିଟି ସଂଖ୍ୟା  ୧  ଜନ ବସତି ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା  ୭୧୧
ଥାନା ସଂଖ୍ୟା  ୪  ସମୁଦାୟ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା  ୮୭୫
ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂଖ୍ୟା  ୧