ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଫର୍ମ

Filter Form category wise

ଫିଲଟର

ଫର୍ମ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ବିବରଣ ଠିକଣା View / Download
ବିବିଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 20/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (155 KB)
ଜମି ପାସବୁକ୍ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 20/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (675 KB)
ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 20/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (581 KB)
ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 20/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (91 KB)
ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 20/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (578 KB)
ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 20/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (579 KB)