ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସବଡିଭିଜନ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧ ଟି ସବଡିଭିଜନ ଏବଂ ୩ ଟି ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି । 

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ସବ-ଡିଭିଜନ ଓ ବ୍ଲକ
 ପ୍ରଶାସନିକ ଖଣ୍ଡ ନାମ  ସଂଖ୍ୟା   ନାମ 
ସବଡିଭିଜନ  ଦେବଗଡ 
ବ୍ଲକ୍  ବାରକୋଟ, ରିଆମାଳ ଓ ତିଳେଇବଣି