ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା

କିଏ କଣ ଡିଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଫିଲଟର

ଫିଲଟର

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚିତ୍ର ନାମ ପଦବୀ ଇମେଲ୍ ଫୋନ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଠିକଣା
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଲୁକାଶ ପ୍ରଧାନ, ଓ.ପ୍ର.ସେ.(ଏସ) ପି.ଡି, ଡ଼ି.ଆର.ଡି.ଏ ଡ଼ି.ଆର.ଡି.ଏ, ଦେବଗଡ
bm ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଓ.ପ୍ର.ସେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ (ପ୍ରଶାସନ) ori-ddeogarh[at]nic[dot]in 9437799512 ଡି. ଆର. ଡି. ଏ, ଦେବଗଡ