ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ

କିଏ କଣ ଡିଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଫିଲଟର

ଫିଲଟର

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ
ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚିତ୍ର ନାମ ପଦବୀ ଇମେଲ୍ ଫୋନ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଠିକଣା
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ ଇ॰ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, WESCO, ଦେବଗଡ 9437057956
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ ଇ॰ ଆନନ୍ଦ କାଲୋ S.D.O, WESCO, ଦେବଗଡ 9437057964
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ନାଏକ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, GED, ଦେବଗଡ 8763147743