ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ (ବୈଷୟିକ ) ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ (ପ୍ରଶାସନିକ)ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ (ବୈଷୟିକ ) ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ (ପ୍ରଶାସନିକ)ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ (ବୈଷୟିକ ) ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ (ପ୍ରଶାସନିକ)ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ (ବୈଷୟିକ ) ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧେଶକ (ପ୍ରଶାସନିକ)ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

02/02/2021 25/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)