ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ଓ ପୁନୋରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ଓ ପୁନୋରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ, ମରାମତି ଓ ପୁନୋରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

06/07/2018 23/07/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (3 MB)