ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଦେବଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଦେବଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଦେବଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା

ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଦେବଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୟନିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା

18/12/2019 05/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (368 KB)