ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ,ଦେବଗଡ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ସାମୟିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ,ଦେବଗଡ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ସାମୟିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ,ଦେବଗଡ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ସାମୟିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ,ଦେବଗଡ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ସାମୟିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

16/08/2018 29/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (42 KB)