ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦେବଗଡରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଦେବଗଡରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଦେବଗଡରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଦେବଗଡରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

07/01/2019 16/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)