ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣ-ସରକାରୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣ-ସରକାରୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣ-ସରକାରୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣ-ସରକାରୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆମନ୍ତ୍ରଣ

16/07/2019 29/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (849 KB)