ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ପାଇଁ ଅଧିକ୍ଷିକା/କନିଷ୍ଠ ଅଧିକ୍ଷିକା ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ପାଇଁ ଅଧିକ୍ଷିକା/କନିଷ୍ଠ ଅଧିକ୍ଷିକା ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ପାଇଁ ଅଧିକ୍ଷିକା/କନିଷ୍ଠ ଅଧିକ୍ଷିକା ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ପାଇଁ ଅଧିକ୍ଷିକା/କନିଷ୍ଠ ଅଧିକ୍ଷିକା ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

03/11/2018 26/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)