ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ PMFME scheme ପାଇଁ District Resource Person(DRP)ର ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ PMFME scheme ପାଇଁ District Resource Person(DRP)ର ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ PMFME scheme ପାଇଁ District Resource Person(DRP)ର ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ PMFME scheme ପାଇଁ District Resource Person(DRP)ର ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

25/01/2021 06/02/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (977 KB)