ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକର ବାୟୋ ମେଡିକାଲ ପଦାର୍ଥର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକର ବାୟୋ ମେଡିକାଲ ପଦାର୍ଥର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକର ବାୟୋ ମେଡିକାଲ ପଦାର୍ଥର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକର ବାୟୋ ମେଡିକାଲ ପଦାର୍ଥର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

19/07/2019 03/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)