ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା,ଦେବଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିମିତ୍ତ ଭଡାରେ ଗାଡି ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା,ଦେବଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିମିତ୍ତ ଭଡାରେ ଗାଡି ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା,ଦେବଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିମିତ୍ତ ଭଡାରେ ଗାଡି ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ,ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା,ଦେବଗଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିମିତ୍ତ ଭଡାରେ ଗାଡି ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

11/11/2020 23/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)