ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଳ ବିଭାଜିକା, ଦେବଗଡଙ୍କ ବାହନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଳ ବିଭାଜିକା, ଦେବଗଡଙ୍କ ବାହନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଳ ବିଭାଜିକା, ଦେବଗଡଙ୍କ ବାହନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜଳ ବିଭାଜିକା, ଦେବଗଡ ତଥା ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ଦେବଗଡଙ୍କ ବାହନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 

09/05/2018 28/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (398 KB)