ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜନଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ନିମିତ୍ତ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜନଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ନିମିତ୍ତ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜନଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ନିମିତ୍ତ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜନଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ନିମିତ୍ତ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

22/03/2021 30/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)