ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚୟନିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚୟନିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚୟନିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା

ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବହାରିକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚୟନିକୃତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ( ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ଦେବଗଡଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୨/୨୦୧୮ ତା। ୨୦-୦୮-୨୦୧୮ ମୁତାବକ)

06/04/2019 30/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (254 KB)