ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମମତା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ତଥା ରେଜିଷ୍ଟର ମୁଦ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ମମତା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ତଥା ରେଜିଷ୍ଟର ମୁଦ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମମତା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ତଥା ରେଜିଷ୍ଟର ମୁଦ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ମମତା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମ ତଥା ରେଜିଷ୍ଟର ମୁଦ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

01/03/2019 08/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)