ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ବାହାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ଦେବଗଡଙ୍କ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ବାହାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ଦେବଗଡଙ୍କ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ବାହାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ଦେବଗଡଙ୍କ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ବାହାନ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ଦେବଗଡଙ୍କ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

07/04/2021 23/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)