ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଦେବଗଡ ଅଧିନସ୍ଥ ସାମୟିକ ଉପଦେଷ୍ଠା ମାନଙ୍କର ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା

ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଦେବଗଡ ଅଧିନସ୍ଥ ସାମୟିକ ଉପଦେଷ୍ଠା ମାନଙ୍କର ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଦେବଗଡ ଅଧିନସ୍ଥ ସାମୟିକ ଉପଦେଷ୍ଠା ମାନଙ୍କର ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା

ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଦେବଗଡ ଅଧିନସ୍ଥ ସାମୟିକ ଉପଦେଷ୍ଠା ମାନଙ୍କର ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା

20/07/2018 31/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)