ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

CDVO, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ESVHD ର ମୋବାଇଲ ଭେଟେରୀନାରୀ ଇଉନିଟରେ Outsourcing ଜନଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

CDVO, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ESVHD ର ମୋବାଇଲ ଭେଟେରୀନାରୀ ଇଉନିଟରେ Outsourcing ଜନଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
CDVO, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ESVHD ର ମୋବାଇଲ ଭେଟେରୀନାରୀ ଇଉନିଟରେ Outsourcing ଜନଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

CDVO, ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ESVHD ର  ମୋବାଇଲ ଭେଟେରୀନାରୀ ଇଉନିଟରେ Outsourcing ଜନଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

14/11/2022 13/12/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)