ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

DHH,ଦେବଗଡ ରେ ଚାଲୁ ନଥିବା ବାହାନ disposal ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

DHH,ଦେବଗଡ ରେ ଚାଲୁ ନଥିବା ବାହାନ disposal ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
DHH,ଦେବଗଡ ରେ ଚାଲୁ ନଥିବା ବାହାନ disposal ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

DHH,ଦେବଗଡ ରେ ଚାଲୁ ନଥିବା ବାହାନ disposal ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଜ୍ଞପ୍ତି

13/01/2023 30/01/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB) ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର (436 KB)