ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

NHM,ଦେବଗଡର ବିଭିନ୍ନ ପଦବି ନିମନ୍ତେ Walk-in-Interview ର ଯୋଜନା ବଦଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

NHM,ଦେବଗଡର ବିଭିନ୍ନ ପଦବି ନିମନ୍ତେ Walk-in-Interview ର ଯୋଜନା ବଦଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
NHM,ଦେବଗଡର ବିଭିନ୍ନ ପଦବି ନିମନ୍ତେ Walk-in-Interview ର ଯୋଜନା ବଦଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

NHM,ଦେବଗଡର ବିଭିନ୍ନ ପଦବି ନିମନ୍ତେ Walk-in-Interview ର ଯୋଜନା ବଦଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

16/07/2020 04/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)