ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

“PMAY(G)-BPGY” ଲେଖାଯାଇଥିବା ଟାଇଲ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡଙ୍କ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

“PMAY(G)-BPGY” ଲେଖାଯାଇଥିବା ଟାଇଲ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡଙ୍କ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
“PMAY(G)-BPGY” ଲେଖାଯାଇଥିବା ଟାଇଲ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡଙ୍କ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

“PMAY(G)-BPGY” ଲେଖାଯାଇଥିବା ଟାଇଲ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେବଗଡଙ୍କ ଜଉମୁଦଦିଆ ଠିକାପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

26/11/2020 15/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)