ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଘୋଷଣାମାନ

ଘୋଷଣାମାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ- ୨୦୨୪

ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ- ୨୦୨୪

06/11/2023 30/11/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (194 KB)
Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର ନଭେମ୍ବର ମାସର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର ନଭେମ୍ବର ମାସର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

30/10/2023 30/11/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (483 KB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର