ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଘୋଷଣାମାନ

ଘୋଷଣାମାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର JUNE ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର JUNE ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

30/05/2023 30/06/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (442 KB)
ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୩ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଯୋଜନା

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୦୨୩ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଯୋଜନା

18/04/2023 15/06/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (693 KB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର