ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଦେବଗଡ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କୁ ୨୦୨୨-୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଂ walky takies ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଦେବଗଡ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କୁ ୨୦୨୨-୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଂ walky takies ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

03/02/2023 15/02/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସିଡିଭିଓ ଦେବଗଡ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସିଡିଭିଓ ଦେବଗଡ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

02/02/2023 14/02/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗ ଦେବଗଡ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଫିସ ରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଂ ଭଡା ସୂତ୍ର ରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗ ଦେବଗଡ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଫିସ ରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଂ ଭଡା ସୂତ୍ର ରେ ଗାଡି ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

31/01/2023 15/02/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ -୨ ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ୨୦୨୨-୨୩ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବଦ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ -୨ ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ୨୦୨୨-୨୩ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବଦ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

25/01/2023 15/02/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର