ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି

ନିଯୁକ୍ତି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
NHMରେ NTEPର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଥବା COMPUTER ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା CANDIDATES ମାନଙ୍କ ତାଲିକା

NHM ରେ NTEP ର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଥବା COMPUTER ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା CANDIDATES ମାନଙ୍କ ତାଲିକା

04/02/2023 15/02/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର