ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଘୋଷଣାମାନ

ଘୋଷଣାମାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ଆରମ୍ଭ ତାରଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଫାଇଲ
Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର January-2024 ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର January-2024 ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

01/01/2024 31/01/2024 ଦେଖନ୍ତୁ (470 KB)
ଝାରମୁଣ୍ଡା ମୌଜାରେ BSNLଟାୱାରର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଇସ୍ତାହାର

ଝାରମୁଣ୍ଡା ମୌଜାରେ BSNLଟାୱାରର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଇସ୍ତାହାର

16/12/2023 01/01/2024 ଦେଖନ୍ତୁ (204 KB)
ଡିମିରିକୁଦା ମୌଜାରେ BSNLଟାୱାରର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଇସ୍ତାହାର

ଡିମିରିକୁଦା ମୌଜାରେ BSNLଟାୱାରର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଇସ୍ତାହାର

16/12/2023 01/01/2024 ଦେଖନ୍ତୁ (59 KB)
Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର DECEMBER ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର DECEMBER ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

01/12/2023 31/12/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (389 KB)
ଗଣ୍ଡମ ମୌଜାରେ BSNLଟାୱାରର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଇସ୍ତାହାର

ଗଣ୍ଡମ ମୌଜାରେ BSNLଟାୱାରର ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଇସ୍ତାହାର, ତହସିଲଦାର ଦେବଗଡ 

16/12/2023 30/12/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (246 KB)
Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର ନଭେମ୍ବର ମାସର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର ନଭେମ୍ବର ମାସର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

30/10/2023 30/11/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (483 KB)
ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ- ୨୦୨୪

ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ- ୨୦୨୪

06/11/2023 30/11/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (194 KB)
Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର OCTOBER ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର OCTOBER ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

28/09/2023 31/10/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (469 KB)
୨୯ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ରେ “Odisha Disaster Preparedness Day and National Day for disaster Reduction “ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଳନ ର ବିବରଣୀ

୨୯ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୩ ରେ “Odisha Disaster Preparedness Day and National Day for disaster Reduction “ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଳନ ର ବିବରଣୀ

18/10/2023 29/10/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (616 KB)
Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର SEPTEMBER ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର SEPTEMBER ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

31/08/2023 30/09/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (336 KB)