ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନୂଆ କଣ

କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

CDO-cum-EO ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା PMAY(G)ରେ ବାହନ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 08/06/2023

CDO-cum-EO ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦେବଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା PMAY(G)ରେ ବାହନ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

NHMରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ର ନିଯୁକ୍ତୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 07/06/2023

NHMରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ର ନିଯୁକ୍ତୀ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

DPMU/ BPMU under NHM, Deogarh କୁ ବାହାନ ଯୋଗାଣନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 02/06/2023

DPMU/ BPMU under NHM, Deogarh କୁ ବାହାନ ଯୋଗାଣନିମନ୍ତେ  ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

DHH ଦେବଗଡ କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 02/06/2023

DHH ଦେବଗଡ କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦେବଗଡ ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଡାରେ ମୋଟରଗାଡି ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 31/05/2023

ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦେବଗଡ ଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଡାରେ ମୋଟରଗାଡି ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର JUNE ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 30/05/2023

Mobile Ophthalmic Unit (MOU) under SUNETRA (UEHP) ର JUNE ମାସ ର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଳାନ

ଅଧିକ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର OAVET 2023-24 ର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକା

ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି: 25/05/2023

ଦେବଗଡ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣି ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର OAVET 2023-24 ର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାଲିକା

ଅଧିକ