Close

Succession List of Collector and District Magistrate, Deogarh

Succession List of Collector and District Magistrate, Deogarh
Name From To
Sri Somesh Kumar Upadhyay, IAS 21-06-22  
Sri Sudhansu Mohan Samal, IAS 13-08-18 21-06-22
Sri Dharam Hasdah, OAS(S.S.) I/C 01-06-18 13-08-18
Sri Purna Chandra Pathy, OAS(SAG) 03-06-16  31-05-18
Dr. Bhakta Charan Pradhan, PhD, OAS 20-05-16 02-06-16
Mrs. Guha Poonam Tapas Kumar, IAS 26-08-14 19-05-16
Sri Gangaram Pradhan, OAS(S) (I/C) 23-08-14 26-08-14
Sri Parameswaran B., IAS 05-02-14 23-08-14
Sri Gangaram Pradhan, OAS(S) (I/C) 31-01-14 05-02-14
Sri Shyam Sundar Nayak, OAS 19-07-13 31-01-14
Sri Gangaram Pradhan, OAS(S) (I/C) 18-07-13 19-07-13
Sri Julius Lakra, IAS 10-08-11 18-07-13
Sri Jabar Bhoi, OAS(S) I/C 01-08-11 09-08-11
Sri Bana Bihari Jena, OAS(SAG) 11-04-11 01-08-11
Sri Jabar Bhoi, OAS(S) I/C 15-02-11 10-04-11
Sri Ambika Prasad Mishra, IAS 18-11-06 15-02-11
Sri Premananda Samal, OAS(I) SB (I/C) 17-11-06 18-11-06
Sri Raja Kishore Jena, IAS 18-11-05 17-11-06
Sri Premananda Samal, OAS(I) SB (I/C) 09-11-05 18-11-05
Sri Jagadish Prasad Agrawal, IAS 15-09-04 09-11-05
Sri Premananda Samal, OAS(I) SB (I/C) 10-09-04 15-09-04
Sri Narayan Prasad Das, OAS(SG) 06-05-02 10-09-04
Sri Akshaya Kumar Rout, OAS(I)(I/C) 04-05-02 05-05-02
Sri Bibhu Prasad Mishra, OAS(SG) 16-03-01 04-05-02
Sri Manoranjan Mishra, OAS(S) 30-05-98 16-03-01
Sri Akshaya Kumar Rout, OAS 12-05-98 29-05-98
Sri Chintamani Das, OAS(S) 04-12-96 11-05-98
Sri Prasanna Kumar Singh, OAS(I) (I/C) 18-11-96 03-12-96
Sri Manoj Ahuja, IAS 09-10-95 17-11-96
Sri Balamukunda Mohapatra, OAS(I) I/C 29-09-05 08-10-95
Sri Prafulla Kumar Mohanty, IAS 01-01-94 27-09-95